Hvordan lagrer jeg et dokument fra SuperSearch?

SuperSearch gjør det mulig å lagre et historisk dokument du har funnet på SuperSearch direkte i profilen til en person i ditt slektstre. Referansene vil bli koblet til profilsiden og vist på følgende vis:

 

Når du har funnet et dokument med SuperSearch som du ønsker å oppbevare i personens profilsiden i en av dine forskjellige slektstre, kan du gjøre dette ved å bruke knappen ‘Lagre dokument’ nederst på siden:

Etter du klikker på knappen ‘Lagre dokument’, vil et nytt menyvalg komme opp for å spørre i hvilket av de tilgjengelige slektstre du ønsker å lagre dette dokumentet:

Når du har valgt slektstreet, kan du begynne å skrive navnet til personen hvor du ønsker å legge dokumentet til. Når du starter å skrive, vil det automatisk bli søkt etter personene og vise resultatet slik:

Etter du har valgt personen lagrer du dokumentet. Klikk på knappen Fortsett og neste del av prosessen vil starte – trekke ut informasjonen fra dette dokumentet for ditt familietre:


Bemerk, at når du krysser av for ‘Ikke vis meg dette igjen’, vil den neste gang du lagrer et dokument denne meldingen ikke vises lenger og du vil bli sendt automatisk videre til siden ‘Ta ut informasjon til ditt slektstre’. For flere detaljer om hvordan man tar ut informasjon vennligst les følgende: Hvordan kan jeg trekke ut informasjon fra mitt slektstre?

Når du sjekker dokumentet kan du se at det er lagret i personens profil. Du ser status på dokumentet nederst på siden:

Bemerk:
 

Hvis et dokument blir vist som et resultat av RecordMatches treff, vil du ikke få valget for å lagre dokumentet men få forespørsel å ‘bekrefte’ det. Denne ‘bekreft’ opsjonen vil automatisk lagre dokumentet, for mer informasjon klikk her.
 

 

Hvis du ønsker å lagre samme dokumentet til en annen person, sjekk følgende FAQ: Kan jeg lagre et dokument til mer enn en person?