Hvilke Smart Matching verktøy er Premium?

Alle brukere kan  fritt  motta og se på Smart Matches og å sammenligne trær  side ved side.

Følgende  funksjoner  er bare tilgjengelige for Premium og PremiumPlus abonnenter:

Ekstra rask matching, Sammenstillingsvisning, bekrefte og avkrefte  treff, initiere kontakt  med eiere av andre trær, slå sammen treff i Family Tree Builder  og kopiering av fotografier  og detaljer  fra trær som ble laget online.