Hvordan utfører jeg Smart Matching™ for slektstreet mitt?

Hvis du  redigerer slektstreet ditt fra en familieside og gjør en endring i treet ditt,  vil  treet  sende en anmodning til våre servere  om å behandle Smart Matches  på ditt tre.

Hvis du arbeider i Family Tree Builder, så sendes det  en anmodning  om å behandle Smart Matches på ditt tre  hver gang du publiserer (sync)  slektstreet ditt.

Vennligst husk at hver gang det sendes en anmodning om Smart Matching, så vil du ikke få treff umiddelbart. Det tar tid  å behandle trær for Smart Matching.

Premium medlemmer  prioriteres ved behandling av Smart Matching. Hvordan oppgraderer jeg abonnementet på familiesiden min?