Hva betyr stjernene ved siden av min Record Match?

Stjernene ved siden av en Record Match er et “troverdighetspoeng” for hvert treff. De er basert på graden av likhet mellom informasjonen i dokumentene (navn, datoer, opplysninger, slektskap osv.) og informasjonen i slektstreet.

Record Matching er svært nøyaktig, men nøyaktigheten kommer ikke til prisen av å finne færre treff (dvs. bare de opplagte). Record Matches vurderer sannsynligheten for at hvert treff skal være relevant for et slektstreindivid, og tildeler i prosessen et troverdighetspoeng for hvert treff basert på graden av likhet mellom informasjonen i dokumentet (navn, datoer, opplysninger, slektskap osv.) og informasjonen i slektstreet.

I tillegg har vi utviklet et undersystem som vi har kalt “Djevelens advokat”, som går gjennom treffene og reduserer poengene eller fjerner de som er i strid med informasjonen i slektstreet ditt, fullstendig, for å redusere falske treff til et minimum.

troverdighetspoeng, som er enestående for MyHeritage, blir vist ved siden av hvert treff og går fra en halv stjerne til fem stjerner.

 

På hver side kan du sortere treff etter poeng, eller filtrere treff etter poeng og bare se på treff med høy sannsynlighet, eller utvide omfanget for å se på alle treff, sannsynlige så vel som usannsynlige.

 

Merk: Jo høyere troverdighetspoenget er, desto mindre interessant kan treffet være! Dette skyldes at det at et treff har mange poeng, betyr at det historiske dokumentet stemmer med mye informasjon som også er i treet, slik at det nye treffet kanskje ikke gir så mye ny informasjon.

Det kan være “slektsgransker-gull”, spesielt i treffene med lavere poeng der systemet er mindre sikker på at treffet er relevant, men det betyr ikke at treffet er mindre interessant eller gir mindre inforasjon. Det kan heller være det ikke er mye informasjon i slektstreet om personen til å øke poeng.