Hvordan kan jeg filtrere mine Record Matches?

Du kan filtrere treff i henhold til visse kriterier. Du kan midlertidig vise treff som ligger innenfor en bestem signifikans, eller vise bare treff av en sppesiell type, slik som avisartikler eller du kan flitrere de etter treff status (kommende/avventende, bekreftet eller avvist).
 
Du kan justere filter valgene og gjemme bekrefede treff  (slik at du bare viser ikkebekreftede treff), og du kan altid hente tilbake alle treffene ved å endre filteropsjonene. Det er nyttig å bekrefte eller å avvise treff som du har sett igjennom, dette for å gjøre det lettere å arbeide deg gjennom alle treffene.