Hvordan kan jeg trekke ut informasjon fra en registrering i mitt slektstre?

Med  ‘Ta ut informasjon til ditt slektstre’-funksjonen, så kan du lett ta ut detaljer som du har funnet i en bekreftet og lagret registrering og kopiere de med bare ett klikk inn i den relevante profilen på i ditt slektstre. 
 
Denne funksjonen viser på en brukervennlig måte den informasjonen som er funnet i en historisk registrering og sammenligner det med  informasjonen i ditt tre, side om side. Den tydliggjør for deg den informasjonen i registreringen som er ny og bedre enn tilsvarende i ditt slektstre, og viser tilfeller hvor historiske registreringer inneholder mer utfyllende informasjon enn i ditt slektstre. 
 
Når du har bekreftet en Record Match eller lagret en registrering fra SuperSearch, så vil en ny engangs pop-up boks informere deg om at et treff har blitt bekreftet  Klikk ”Fortsett” for å fortsette til ”Ta ut informasjon til ditt slektstre”-siden.
 
 
På ‘Ta ut informasjon til ditt slektstre’-siden klikker du på  Description: C:\Users\laura.eder\Desktop\screenshots\2014-02-26 15_16_55.jpgpilknappen for å ta ut den informasjonen du ønsker til ditt slektstre, eller på Description: C:\Users\laura.eder\Desktop\screenshots\2014-02-26 15_17_45.jpg  knappen i bunnen av siden, for å ta ut ALL ny og forbedret informasjon i ett klikk. 
Merk at for hvilken som helst informasjon du velger og kopiere til ditt tre, så kan du endre mening og klikke på  Description: C:\Users\laura.eder\Desktop\screenshots\2014-02-26 15_16_55.jpg knappen en gang til for å tilbakestille endringene. 
 
Du kan også bevege musekursoren over etthvert felt i ditt tree (høyre side av skjermen) og klikke på blyant-tegnet for å redigere hvert felt og skrive inn ytterligere detaljer for hånd, dersom du måtte ønske det. 
Om nødvendig så kan du legge til notater, kildehenvisninger eller annet. 
 
 
Du kan også legge til nye personer til ditt slektstre fra de registreringene du har mottatt. For flere detaljer så kan du lese følgende FAQ: Hvordan legger jeg til nye slektstreprofiler fra historiske registreringer?
 
Om ikke det er nok, så kan du også trekke ut all informasjon fra alle registreringer og legge dette inn i flere forskjellige profiler i ditt slektstre. 
 
For å kunne gjøre dette så klikker du på  'Vil du ta ut alt?'- knappen i slutten av hver uttrekksside.
 
Vennligst merk at dersom du velger å trekke ut alt, så vil all informasjon trekkes ut om alle personene som vises i lista og vil også lage nye profiler for de personene som tidligere ikke var i slektstreet- for ytterligere spørsmål omkring dette, vennligst les følgende FAQ: Hvordan legger jeg til en ny slektstre-profil fra historiske registreringer?
 
Dersom du ikke ønsker at noe av informasjonen skal legges til i ditt slektstre, så kan du vurdere informasjonen som legges til i treet ditt på høyre side av skjermen etter at du har klikket på  ‘Ønsker å ta ut alt’. Du vil se all informasjon som er kopiert til den høyre siden, markert som ‘Ny’. Bruk  knappen til gjøre om på kopieringen før du lagrer alt til ditt slektstre.  
 
Når du er ferdig, så skroller du ned på websiden inntil du kommer til bunnen og klikker på ‘Lagre til slektstre’ – knappen for å lagre all informasjon til ditt slektstre.