Hvordan kan jeg godta eller avvise Record Matches?

Logg inn på ditt familie-websted, flytt musekursoren over Oppdagelser-feltet og velg 'Record Matches'. 
 
Her kan du se alle Record Matches som er funnet for ditt slektstre sortert etter den rekkefølge registreringene er funnet vha standard sortering. Du kan også velge å se treff sortert etter personer. 
 
Klikk på  'Gå igjennom treff' for å se resultatene. 
 
 
Når du ser på resultatene, så kan du enten Bekrefte eller Avvise hvilket som helst treff som er listet opp. 
 
 
Dersom du ønsker å se flere detajler i treffet før du bekrefter eller avviser det, så klikk på “Vurder treff”. 
 
Merk: Når et treff er utestående (ikke bekreftet), så vil “Vurder treff”-knappen være orange. Den vil bli hvit så snart treffet er bekreftet eller avviist. 
 
Du vil kunne bekrefte eller avvise treffet på 'Vurder treff'-siden. 
 
Når du har bekreftet et treff (Record Match), så vil en “pop-opp” boks informere deg om at treffet er blitt bekreftet. Klikk på ‘Fortsett’ for å fortsette til “Ta ut informasjon til ditt slektstre”-siden, hvor du kan ta ut informasjon fra registreringen og legge inn i et individs personlige profil. 
 
 
Du kan også benytte  ‘Avvis alle’-opsjonen i bunnen av siden. Dette vil avvise alle treffene for den siden du ser på. Dersom du har mer enn en side med treff som du ønsker å avvise, så må du trykke på ”Avvis alle”–knappen på hver side.