Hva er Record Matching?

”Record Matching”- teknologien finner automatisk historiske registreringer fra en stadig voksende samling for ditt slektstre.  Dette kommer i tillegg til ”SuperSearch”, vår søkemotor for historiske registreringer.

En Record Match er et dokument som er relavant for din families historie, slik som fødselsregistrering til en av dine forfedre, et bilde av en gravstøtte som tilhører en slektning, eller en nyhetsartikkel i en avis. Record Matches blir funnet automatisk og levert direkte til deg.  

 

Hva er det som er unikt med Record Matching?

Record Matching er verdens første og eneste teknologi for å finne likheter (treff) mellom ditt slektstre og avisartikler, bøker og annen fritekst dokumente ved hjelp av semantisk analyse. Det er basert på verdens største historiske samling av avisartikler som strekker seg helt tilbake til det 18. århundre og som vi har lisensrettighetene til. Relevante avisartikler som blir funnet ved hjelp av denne teknologien er svært verdifull som hjelp til å kaste lyse over livene til våre forfedre og hva de har oppnådd. Vi kaller det ”å sette farge på vår slektshistorie".

Dette gjøres i tillegg til å matche strukturerte data slik som fødsel, eksteskap, dødsfall og folketellinger. Spesiel gjelder dette samlingen med bilder av gravstøtter som vi har lisens til å benytte. Det er ekstremt viktig at du automatisk og uten merarbeid innenfor et avgrenset område, kan få treff med bilder av gravstøtter og informasjon om begravelser for personer i ditt slektstre.  

Synonymer og fonetikk

Record Matching er den første teknologien for å oversette navn mellom språk, og for å finne dokumenter, ja selv dokumenter i et annet språk enn det som ditt slektstree er lagret i. Teknologien er spesielt sterk i å behandle synonymer og  fonetikk, slik at du kan forvente mer åpenbare treff slik som ”William” i en registrering med ”Bill” i ditt slektstre, til mer spesielle, slik som ”Alessandro” i en registrering med ”Sasha” i ditt slektstre.

Hvert treff har en sannsynlighets-score som varierer fra en halv stjerne til fem stjerner, som da indikerer sansynligheten for at den historiske registreringen som er funnet virkelig tilhører den personen som er i ditt slektstre.

Record Matching foregår med jevne mellomrom for å kunne fange opp personer som nylig er lagt til eller redigert inn i slektstreet og for å ta høyde for ny informasjon som vi stadig legges inn i systemet.

Som du kan se, så er Record Matching enda et flott verktøy for historisk slektsgranskning som tilbys brukere av MyHeritage. Dersom ditt slektstre er på websidene til MyHeritage,så vil vi kontinuerlig sammenligne det – gratis – med de mange milliarder med historiske registreringer vi har, slik at du har en bedre sjanse til å gjøre nye oppdagelser med liten innsats. Teknologiens høye grad av nøyaktighet vil spare deg for mye tid, og du trenger ikke gjøre annet enn å vente, slappe av og å gå igjennom de treffene (Record Matches) som vi leverer og de oppdagelser som dette gir deg.