Hvordan redigerer jeg persondataene til en person i MyHeritage-appen?

For å redigere persondataene til et familiemedlem på MyHeritage-mobilappen, trykker du på den personen du vil redigere persondataene til. Hvis du gjerne vil redigere persondata, trykker du på ”…”-tegnet og redigerer persondataene til personen. 

Trykk på “Ferdig” for å lagre endringene. 

Hvis du gjerne vil redigere opplysninger for den personen, kan du trykke på opplysningen i listen og redigere detaljene. 

Du kan også se listen over personens slektninger og bilder som personen er med på. For å gjøre det trykker du på det relevante alternativet. 

*Merk at utseendet til appens funksjoner kan variere litt avhengig av hvilken enhet du bruker. De generelle retningslinjene for bruken vil imidlertid være de samme.