Hvorfor ser jeg ‘ukjent’ individer I mitt online slekstre etter en synk ifra Family Tree Builder?

Det er ofte en av to grunner til at `ukjent` individer kan dukke opp på ditt slekstre online etter at du har synkronisert ifra Family Tree Builder:

 

1. Privatiserte individer i Family Tree Builder.

 

Åpne ditt prosjekt i Family Tree Builder.

 

Søk opp navnet på personen som dukker opp som `ukjent` i ditt slekstre.

 

På denne personen sitt persons kort, klikk på `Redigere detaljer <NAVN>`

 

I det nye vinduet som dukker opp, klikk på `mer` alternativet.

Description: Click to view photo in full size

På bunnen av vinduet er det en boks hvos du kan velge å `Privatisere denne personen`.

Description: Click to view photo in full size

Avmerk denne boksen og synkroniser ditt slekstre til ditt online slekstre.

2. Visning og Data språk i Family Tree Builder.

I Family Tree Builder, er det mulig å velge både ett visning språk og ett data språk.

Visning språket er språket som gjelder alle knapper og kommandolinjer i programmet. Det endrer kun Family Tree Builder sitt språk, og vil ikke gjøre endringer på informasjonen du har skrevet inn i ditt slekstre.

Du kan åpne `Språk` vinduet ved å klikk på `Verktøy` øverst i menyfeltet, klikk så på `Språk`

I det nye vinduet som nå åpnes vil du se innstillingene for `Skjermspråk`, `Hoved` og `Sekundært` språk for innhold.

Problemer kan dukke opp hvis du endrer `Skjermspråket` og `Hoved` språk for innhold. Dette vil skape ett nyttspråk for ditt prosjekt, og selv om du legger til informasjon ved å bruke de samme bokstavene som tidligere, så vil dette bli registrert som ett nytt språk. Da vil noe av informasjonen i ditt prosjekt bli skrevet inn med ett språk, og noe med ett annet språk.

Eksempel:

Du startet ditt prosjekt i Family Tree Builder på spansk og la inn en god del informasjon. Du byttet så `Skjermspråket` til engelsk, og dette endret nå også `Hoved` språket for innhold også.

Nå som det nye språket har blitt lagt til i ditt slekstre, men du fortsetter å legge til informasjon på spansk, men språket, selv om det er skrevet på spansk, blir lagret som en del av det nye, engelske språket. Når du så bytter språket tilbake til spansk, vil du se ukjent på personskortet.

For å reparere dette uten å legge til informasjon manuelt, vennligst kontakt oss her.

Obs:

Hvis du ønsker å ha ett to språkelig slekstre, så kan du være interessert i vår `Veiviser for oversettelser`, for å fylle inn data i ditt andre språk for innhold. Vennligs les denne FAQ for mer informasjon: Hvordan kan jeg bruke oversettelsesveiviseren i Family Tree Builder?