Hvordan kan jeg synkronisere spesifikke grener av mitt familietree i Family Tree Builder?

For å kunne synkronisere spesifikke grener fra slektstreet, så skal du gjøre følgende:  

Åpne treet ditt i Family Tree Bulider.

Gå til ‘Sync (publishing)’ menyen i øvre menyfeltet og velg ‘Sync Settings’.

 Klikk på  ’Advanced Settings.

Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML164654e.PNG

I  ‘People to Upload’’ seksjonen så velger du ‘Specific people selected below’ og klikker på  ‘Select People’ kanppen.

Description: Click to view photo in full size

En liste med personer i ditt familietre vil da komme tilsyne.

Description: Click to view photo in full size

For å legge til en person, så merker du av navnet i listen og klikker ’Select’. Du vil sansynligvis ønske å benytte den eldste anen i slektstreet for å få en komplett gren i treet.

Nå vil du se valgmuligheten ‘Select People to Upload’:

Description: Click to view photo in full size

Du skal nå se navnet på den personen som du nettopp la til i listen. Ved å klikke på ’Edit’ knappen, så får du muligheten til å inkludere aner, etterkommere og ektefeller, enhver kombinasjon av disse tre eller bare en spesifikk person.

Du kan legge til flere personer ved å klikke ’Add’.

Når du er ferdig med å legge til pesoner for et spesifikt tre, klikker du OK for å gå tilbake til  Sync Settings skjermbildet:

Klikk på ‘Sync Now’. Dette vil synkronisere visse grener på hovedslektstreet med online slektsstedet. Dette betyr at bare profiler for valgte personer vil vises på online sletsstedet som et resultat av synkroniseringen. Samtidig, så vil ikke dette påvirke ditt hoved-slektstree i Family Tree Builder, du vil fremdeles ha alle data i Family Tree Builder slektstreet.

Viktig merknad:  Hvis du endrer synkroniseringsoppsettet til å inkludere flere personer eller en annen gren, så vil dette overskrive eventuelle tidligere synkroniserte grener.   Denne opsjonen vil ikke lage et separat tre på ditt familie nettsted.  

Dersom du på et tidspunkt ønsker å synkronisere hele treet på ny, så må du huske å endre innstillingene tilbake slik at alle personene i treet blir synkronisert.