Hvordan kan jeg reversere endringer som er blitt gjort i Family Tree Builder etter at jeg synkroniserte mitt tre?

Synkroniseringsprosessen utfører først endringene som ble gjort på ditt slektstre til ditt prosjektet på FTB, og utfører deretter endringene på ditt sleksttre på webstedet. 
 
Hver gang du synkroniserer treet som tidligere ble endret på online slektssiden, så vil Family Tree Builder lage en backupkopi av ditt prosjekt. Standard antall kopier som beholdes er 10.
 
Derfor, hvis ditt prosjekt ble endret i slektstreet på familie-webstedet, og disse endringene ble lastet ned til FamilyTree Builder ved siste synkronisering, så kan du velge å gå tilbake til forrige versjon av ditt prosjekt.  
 
Det er mulig å reversere endringer som ble gjort etter synkronisering av slektstreet ditt og nedlasting av disse endringer fra online slektssiden ved å reetablere ditt prosjekt fra backupkopien i Family Tree Builder. For å gjøre dette må du åpne FamilyTree Builder på din datamaskin. I øvre menyfelt klikker du på ‘Fil’ og velger ‘Gjenopprett prosjekt’.
 
 
 
I det nye vinduet som kommer frem, velger du ‘Gjenopprett fra fil på harddisk’ og klikker på ‘Neste’ knappen. 
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3d4940.PNG
 
Velg det aktuelle Project (i slektstreet) fra nedtrekksmenyen `Prosjekt’. Velg deretter den aktuelle backupfilen fra nedtrekksboksen med navnet  ‘Sikkerhetskopi å gjenopprette’ og klikk deretter ‘Neste’.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3da40c.PNG