Kan jeg benytte Family Tree Builder på to forskjellige datamaskiner?

Det er ikke anbefalt å arbeide med det samme prosjektet i Family Tree Builder på to datamaskiner.

Synkroniseringsfunksjonen synkroniserer alle endringer som er utført i ditt prosjekt i Family Tree Builder til ditt familie-websted, og alle oppdateringer som er utført i ditt tre på ditt  websted tilbake til programmet.

Når du arbeider med Family Tree Builder programmet som er installert på to forskjellige datamaskiner,så vil oppdateringer som gjøres på datamaskin A oppdatere treet ditt på ditt online sllketsside, men vil ikke oppdatere prosjektet som er åpnet fra datamaskin B (selv ikke etter en synkronisering).

Når du deretter prøver å synkronisere ditt tre fra datamaskin B, så vil ikke den kjenne igjen oppdateringene på slektssiden.

Dersom du ønsker å arbeide med ditt prosjekt på mer enn en datamaskin, så vil vi på det sterkeste anbefale at du installerer Family Tree Builder programmet på din hoveddatamaskin, og at du bruker online slektsstedet til å gjøre endringer i fra en annen datamaskin eller en mobil enhet.

På denne måten vil alle endringer som du gjør fra andre datamaskiner bli synkronisert tilbake til programmet på din hovedmaskin.