Hvorfor har mine IDer endret seg fra Family Tree Builder 6.0?

ID numrene i Family Tree Builder 7.0 representerer nå mengden av folk i slektstreet. For eksempel, hvis du sletter en person med ID.nummer 4, så vil alle mennesker i treet ditt bli reindeksert, og dette ID-nummeret vil bli satt på neste person på listen. Den totale mengden ID-nummer viser nå eksakt antall mennesker i treet ditt.
 
Dette er annerledes i forhold til hvordan numrene ble satt i FTB 6.0, så etter oppgradering til FTB 7.0 er det mulig at noen av menneskene i treet ditt har endret ID-nummer.
 
Du kan endre ID-numrene tilbake til det gamle (FTB 6.0) formatet ved å åpne Family Tree Builder på din datamaskin, velg ‘Verktøy’ på den øverste menyen og klikk ‘Alternativ’. Et nytt vindu åpnes.

 
I det nye vinduet velger du  ‘Generelt’ I listen på venstre side. På høyre side bruker du rullefeltet til å bla til bunnen av listen. 
 
Klikk på ‘Vis element-id’er I ditt prosjekt’ i det høyre feltet for å se mulighetene og velg det som passer.
 
For gammel indeksering som FTB 6.0 velg ‘Vis permanent ID’.
 
For ny indeksering som FTB 7.0 velg ‘Vis sekvensiell ID’.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML3ff019.PNG
 
Klikk ‘OK’ for å lagre endringene.