Hvordan legger jeg til stebarn til mitt online slektstre?

I online slektstreet blir barn koblet til en mann/kone familiegruppe (eller kan bli lagt til som barn til en enslig forelder). Det betyr at når en ny ektefelle blir lagt til en av de biologiske foreldrene, blir barna til det tidligere ekteskapet værende I den tidligere familiegruppen, og blir ikke vist som som tilhørende den nye mann/kone familiegruppen. 
 
Det kan være flere tilfeller der du gjerne vil legge til barn som adoptert eller som stebarn i treet ditt:
 
1. En av foreldrene har en ny ektefelle, som nå er en steforelder til barnet.
 
2. Et barn har nye adoptivforeldre (ikke i slekt med de biologiske foreldrene eller slektninger til de biologiske foreldrene).
 
3. Et barn har adoptivforeldre (mens de biologiske foreldrene er ukjente). 
 
For å vise barn som stebarn til en ny ektefelle til en av de biologiske foreldrene, kan du følge stegene beskrevet i følgende eksempel:
 
Mor og far A er biologiske foreldre til et barn:
Description: 1-19-2014 2-01-07 PM - Testing Web Site
Hvis Mor har en ny ektefelle, som du vil legge til som stefar (Far B), må du først vise en skilsmisse/separasjon av Far A fra moren. Bruk følgende artikkel for å lære hvordan du gjør det:
 
Hvordan viser jeg en skilsmisse på online-treet mitt?
 
Så kan du legge til en ny ektefelle til (Far B) til Mor.:
 
 
 
Når du har lagt til en ny ektefelle til Mor, vil barnet fremdeles være koblet til sin biologiske familiegruppe, og Far B’s slektskap blir automatisk vist som “stefar” til barnet.
 
Hvis Far B og og Mor har et eget biologisk barn sammen, kan du ganske enkelt legge barn #2 til deres familiegruppe.
 
Hvis Far B blir gift med en annen kvinne, er det første du må gjøre, å skille/separere ham fra Mor, og så kan du legge til den nye konen til Far B. Da vil Barn #2 bli vist som stebarn til Far B’s nye ektefelle.
Description: Relationship 3 - Testing Web Site
 
Hvis du gjerne vil legge til adoptivforeldre til et barn, kan du bruke følgende FAQ:
 
 
Hvis du bygger treet ditt i Family Tree Builder, kan du lese følgende artikkel:  Hvordan legger jeg til stebarn i Family Tree Builder?