Kan jeg legge til fKr-datoer i slektstreet?

Du kan legge inn fKr- (eller fvt-datoer (før Kristus eller før vår tidsregning)) i slektstreet manuelt i Family Tree Builder eller i slektsreet på familenettstedet, slik som vist i eksemplene nedenfor.
 
Merk: fKr-datoene blir oppfattet som fritekst. De kan ikke brukes til beregne alder eller annen familiestatistikk.
 
Hvis du redigerer treet dit på online, endrer du datoformatet til “Fritekst” og legger inn datoen som følger:
 
 
Hvis du redigerer treet ditt i Family Tree Builder, kan du bare skrive inn datoen manuelt, og programmet vil automatisk endre datoformatet til “Fritekst”.