Hvordan kan jeg endre rekkeføgen av ektefeller i Family Tree Builder?

Den første ektefellen du la til i treet blir automatisk oppfattet som “primærektefelle”.
 
Hvis du redigerer treet ditt i Family Tree Builder, kan du endre rekkefølgen av ektefeller. For endre prioritet (primær, sekundær), kan du gjøre følgende: 
 
1.I Family Tree Builder går du til den ektefellen som er din nærmeste slektning av de to ektefellene (for eksempel hvis broren din skilte seg fra din svigerinne, går du først til din bror personkort).
 
2.Klikk på “Redigere2-knappen og velg ”Ektefeller” og så “Administrere ektefeller”. 
 
 
3.Et pop up vindu som viser alle ekteskapene for personen, kommer til syne.
 
4.I “Administrere ektefeller”-vinduet velg en av ektefellene fra listen og bruk opp og ned pilknappene til å endre rekkefølgen av ektefellene.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML92c0e23.PNG
 
5.Klikk “OK” for å lagre endringene.