Hvordan legger jeg til stebarn i Family Tree Builder?

I Family Tree Builder er barn knyttet til en mann/kone familiegruppe. Det betyr at når en ny ektefelle blir lagt til en av biologiske foreldre, vil barn i det tidligere ekteskapet forbli i den tidligere familiegruppen og blir ikke vist å tilhøre familiegruppen som består av det nye mann/kone-paret.
 
Du bør legge til personene i følgende rekkefølge:
 
Mor og Far A er biologiske foreldre til et barn:
 
Description: 1-19-2014 2-01-07 PM - Testing Web Site
 
Hvis moren har en ny ektefelle som du ønsker å legge til som stefar (Far B), bør du først vise en skilsmisse/separasjon mellom Far A og moren. Bruk følgende artikkel for å lære hvordan du gjør det:
 
Hvordan legger jeg til e skilsmisse i mitt Family Tree Builder- tre?
 
Så kan du legge til en ny ektefelle (Far B) til Mor.
 
Hvordan legger jeg til mer enn en partner i mitt Family Tree Builder-tre?
 
Når du har lagt en ny ektefelle til Mor, vil barnet fremdeles være knyttet til sine biologiske foreldres familiegruppe i Family Tree Builder:
 
Den tidligere familiegruppen (biologiske foreldre):
 
 
Den nye familiegruppen (en biologisk forelder og en ny partner) viser ikke barnet:
 
 
Når du synkroniserer slektstreet ditt til nettsiden, blir den nye forelderen automatisk sett på som ”Steforelder”.
 
 
I Family Tree Builder blir barnet ikke vist i den nye familiegruppen (Mor + Far B), bare iI familiegruppen til sine biologiske foreldre (Mor + Far A).
 
For å vise stebarn i den nye familiegruppen, krever Family Tree Builder at du markerer barnet som et adoptert barn av det nye paret (Mor + Far B).
 
Du kan gå fram slik for å vise barnet som et adoptert barn i den nye familiegruppen:
 
1. Åpne barnets personkort og klikk på “redigere”-knappen. 
 
2. Før musa over “Foreldre”-alternativet og klikk på “Koble til foreldre”.
 
Description: Attach parents 1 - Testing Web Site
 
3. Et pop-up-vindu dukker opp og spør hva slags relasjon du vil sette for barnet med opprinnelig familiegruppe og den nye familiegruppen.
 
Velg “Eksisterende foreldre er naturlige (biologiske), og nye er adoptivforeldre”.
 
Description: Attach parents 2 - Testing Web Site
 
4. Du vil nå se listen over alle familiegrupper (par) som du har i prosjektet ditt. Finn ”Mor og Far B”-gruppen og klikk ”Velg”.
 
 
 
Nå vil Barn bli vist som et naturlig barn til “Mor og Far A”-familiegruppen og som adoptert barn i ”Mor og Far B”-familiegruppen.
 
Når treet er blitt synkronisert med nettsiden din, vil du se et spesielt tegn på barnets personkort som viser at denne personen vises to ganger i treet på nettsiden:
 
 
Hvis du vil lære mer om å legge til adoptivforeldre til et barn, kan du lese det følgende FAQ: 
 
Hvordan kan jeg legge til adoptivbarn i Family Tree Builder?
 
Hvis du redigerer treet ditt online, kan du lese følgende artikkel: Hvordan legger jeg til stebarn til mitt online slektstre?