Hvordan kan jeg koble til / koble fra personer i Family Tree Builder?

Hvis du redigerer treet ditt online, kan du lese følgende artikkel: Hvordan kan jeg koble til / koble fra eksisterende personer i mitt online-slektstre?

Noen ganger er det nødvendig å opprette eller fjerne relasjoner mellom eksisterende personer i treet ditt uten å legge dem til eller fjerne dem.

Her er noen eksempler på når du kan behøve å gjøre dette:

1.     Vise ekteskap mellom slektninger (f.eks. koble til søskenbarn som ektefeller uten å føre opp noen av dem to eller tre ganger)

2.     Fikse feilaktige forbindelser mellom barn og foreldre

3.     Flytte en hel gren i slektstreet

I slike tilfeller bør du bruke “Koble til / Koble fra”:

“Koble til” lar deg, i motsetning til “Legge til”, trekke en forbindelseslinje mellom to personer som allerede er i treet.

“Koble fra” fjerner den forbindelsen uten å slette noen av individene.

Hvor hver type relasjon er det en måte å Koble til eller Koble fra:

1.     For mann og kone finner du disse valgene under “Ektefeller”-menyen.

2.     For barn fins de under “Barn”-menyen.

3.    For foreldre fins de under “Foreldre”-menyen.

Du kan lese en av følgende artikler for å bruke Koble til / Koble fra for de riktige relasjonene:

Hvordan kan jeg koble til eller koble fra ektefeller i Family Tree Builder?

Hvordan kan jeg koble til eller koble fra barn i  Family Tree Builder?

Hvordan kan jeg koble til eller koble fra foreldre i Family Tree Builder?