Hvordan kan jeg koble til eller koble fra ektefeller i Family Tree Builder?

Koble til ektefelle
 
Dette alternativet gjør deg i stand til å opprette ekteskapsforbindelse mellom to personer som allerede eksisterer i slektstreet ditt. For eksempel, hvis to søskenbarn som allerede er lagt til treet, er gift, kan du kople den ene som ektefelle til den andre.

For å koble til en ektefelle klikk ”Redigere”-knappen på personkortet. Velg ”Ektefeller” og klikk på ”Koble til ektefelle”.
 
Description: 8 - Testing Web Site
 
En liste med personer i slektstreet vises. Fra den kan du velge ektefellen som skal kobles til.
 
Description: 4 - Testing Web Site
 
Koble fra som ektefelle
 
Dette alternativet gjør deg i stand til å koble en ektefelle fra en person. Personen vil fremdeles være definert i treet, men han eller hun vil ikke lenger være definert som ektefellen til denne bestemte personen.
 
For å koble fra en ektefelle, Klikk ”Redigere”-knappen på personkortet. Velg ”Ektefeller” og klikk på ”Koble fra som ektefelle”.
 
Description: 9 - Testing Web Site