Hvordan kan jeg koble til og koble fra foreldre i Family Tree Builder?

Her er noen få eksempler der du kan ha behov for å koble til / koble fra foreldre uten å legge dem til eller fjerne dem:
 
•Når barn feilaktig ble lagt til feil foreldre, og du har behov for å flytte barnet til nye foreldre.
 
•Hvis du la til personer i treet uten å vite at de var foreldre til et annet individ i prosjektet ditt, og du fant ut dette i løpet av slektsgranskingen.
 
•Når barn ble adopter av onkel eller tante (eller en annen slektning som du allerede har lagt til i treet).
 
For å koble eksisterende foreldre fra et barn:
 
Klikk “Redigere”-knappen på personkortet. Velg ”Foreldre” og klikk på ” Koble fra foreldre”.
 
Description: 5 - Testing Web Site
 
For å legge til foreldre fra listen over eksisterende personer i treet:
 
På personkortet til barnet klikker du “Redigere”-knappen. Velg “Foreldre” og klikk på “Koble til foreldre”.
 
Description: 6 - Testing Web Site
 
Vinduet med listen over ektepar i treet ditt åpnes. Velg foreldreparet fra listen og klikk ”Velg”. 
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML7fe503.PNG
 

Merk: Hvis du har behov for å vise både naturlige foreldre og adoptivforeldre, bør du la være å koble barn fra de naturlige foreldrene. Bare bruk ”Koble til foreldre”-alternativer som beskrevet ovenfor og koble til adoptivforeldre. Du vil bli bedt om å velge riktig slektskapsforhold.

For mer informasjon om å legge til adoptiv- eller stebarn kan du lese en av følgende artikler:
 
Hvordan kan jeg legge til adoptivbarn i Family Tree Builder?
 
Hvordan kan jeg legge til stebarn i Family Tree Builder?