Hvordan kan jeg koble til eller fjerne barn i Family Tree Builder?

Her er noen få eksempler på tilfeller der du kan ha behov for å koble til / koble fra barn uten å legge dem til eller stryke dem:

Når barnet ble lagt til feil foreldre, og du må flytte barnet til nye foreldre.

Hvis du la til personer i treet uten å vite at de var foreldre til et annet individ i prosjektet ditt, og fant det ut ender slektsgranskingen.

Når et barn ble adopter av en onkel eller en tante (eller annen slektning som du allerede har lagt til treet ditt).

For å koble fra eksisterende barn fra deres foreldre: 

1. Under foreldrenes personkort klikker du på “Redigere”-knappen. Velg ”Barn” og klikk på ”Administrere barn”.

2. I vinduet som åpnes, velger du barnet fra listen og klikker “ Koble fra barn”.

Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML6201b6.PNG

For å koble et barn til foreldre fra listen over personer i treet: 

På foreldrenes personkort klikk “Redigere”-knappen. Velg “Barn” og klikk på ”Koble til barn”.

Vinduet med listen over individer i slektstreet ditt åpnes. Velg personen fra listen og klikk ”Velg”.

Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML15d14bf.PNG

Merk: Hvis du trenger å vise både naturlige foreldre og adoptivforeldre, bør du ikke koble fra barnet fra de naturlige foreldrene. Bruk bare ”Koble til foreldre”-valget som beskrevet ovenfor, og koble til adoptivforeldre. Du vil bli foreslått å velge det korrekte slektskapsforholdet.

For mer informasjon om å legge til adoptiv- eller stebarn kan du lese en av følgende artikler:

Hvordan kan jeg legge til adoptivbarn i Family Tree Builder?

Hvordan kan jeg legge til stebarn i Family Tree Builder?