Hvordan kan jeg legge til adopterte barn i Family Tree Builder?

Det kan være flere tilfeller der du ønsker å legge til adoptivbarn eller stebarn til treet ditt: 
 
•Barn har nye adoptivforeldre (ikke beslektet med de biologiske foreldrene eller slektninger til de biologiske foreldrene).
 
•Barn har adoptivforeldre (mens biologiske foreldre er ukjente).
 
Hvis du la til et barn til de naturlige foreldrene og nå ønsker å legge til adoptivforeldre, som ikke er i slekt med resten av familien, bør du legge til nye foreldre til barnet.
 
1. På barnets personkort klikk “Redigere”, klikk så på “Foreldre” og velg “Legg til foreldre”.

Description: Add parents 1 - Testing Web Site
 
2. Et pop-up vindu kommer opp. Der blir du spurt om hva slags slektskap du vil sette for barnet med den opprinnelige familiegruppen og med den nye familiegruppen.
 
Velg “Eksisterende foreldre er naturlige (biologiske), og nye er adoptivforeldre”.

Description: Attach parents 2 - Testing Web Site
 
3. I det neste vinduet kan du legge til barns adoptivforeldre.

Description: 1 - Testing Web Site
 
I det tilfelle der du la til barn til naturlige foreldre, og nå ønsker å legge til adoptivforeldre som du allerede har lagt til treet (de kan være slektninger til de naturlige foreldrene), kan du gå fram på samme måte som beskrevet i eksempelet ovenfor.
1.  Klikk “Redigere” på barnets personkort, klikk så på “Foreldre” og velg “Koble til foreldre”.
 
Description: Attach parents 1 - Testing Web Site
 
2. Et pop-up vindu kommer opp. Der blir du spurt om hva slags slektskap du vil sette for barnet med den opprinnelige familiegruppen og med den nye familiegruppen. 
 
Velg “Eksisterende foreldre er naturlige (biologiske), og nye er adoptivforeldre”.
 
Description: Attach parents 2 - Testing Web Site
 
3. Du ser en liste over alle familiegrupper (par) som du har i prosjektet ditt. Finn ønskede foreldre og klikk ”Velg”. 
 
Description: Attach parents 3 - Testing Web Site
 
Hvis barn bare har adoptivforeldre, mens de biologiske foreldrene er ukjente, legg til barn som biologisk barn i familiegruppen først, og endre deretter familierelasjonen.
 
1. Åpne barns personkort, klikk “Redigere”, klikk så på ”Foreldre” og velg ”Administrere foreldre”.
 
Description: Manage parents - Testing Web Site
 
I “Administrere foreldre” feltet velger du “Adoptert” i “Relasjon”-feltet og lagrer endringene ved å klikke ”Ferdig”.
 
Description: Attach parents 4 - Testing Web Site