Hva skal jeg gjøre for å vise at jeg har endret mitt etternavn?

I henhold til slektshistoriske regler, så skal du registrere personer med det navn de har ved fødselen. Derom en person har endret navn, så skal du legge til en navneendringsmerknad i hans/hennes personkort.  
 
Denne personens barn blir da født med det nye navnet og skal bli registrert i slektrstreet med dette navnet. 
 
Dersom du ønsker å legge til en navneendringsmerknad, så vær vennlig å følge instruksjonene i en av følgende FAQer: 
 
Hvordan legger jeg til en faktamerknad til en person i mitt slektstre på web? 
 
Hvordan legger jeg til en faktamerknad til en person i Family Tree Builder treet?
 
* Når du legger  til en merknad slik som beskrevet, så velg 'Alle fakta' og finn 'Navneendring'-merknaden i listen.  
 
Dessuten kan du legge til flere navn når du redigerer personens profil ved å benytte følgende veiledning: 
 
Dersom du redigerer ditt slektstre på ditt familie-websted:  
 
Åpne personens kort i slektstreet og klikk på 'Profil'-knappen i venstre panel. 
 
 
På profilsiden klikker du 'Rediger profil'. 
 
Her kan du benytte 'Ytterligere navn'-opsjonen. 
 
 
Dersom du redigerer ditt slektstre i Family Tree Builder programmet: 
 
Finn personen i slektstreet og dobbelklikk på personkortet for å å få åpnet 'Rediger detaljer'-vinduet. 
 
Klikk på 'Navn'-knappen og legg til ytterligere data i henhold til dine ønsker.