Hvordan kan jeg skrive ut bare en enkelt side i mitt slektstre?

Det er for tiden ingen mulighet til å velge en spesifikk gren når du lager et  alt-i-ett diagram.

Det er 2 valg for å vise bare den ene siden av ditt slektstre når du lager et slektsdiagram.. 

1) Du kan lage et Ane/Etterkommer/Nær familie diagram med en hovedperson som er passende for å vise den siden du ønsker å skrive ut.

2) Du kan eksportere en gren av denne siden i slektstreet som en separate GEDCOM fil og deretter lage et alt-i-ett diagram for den spesifikke grenen ved å følge disse instruksjonene for hvordan du skal eksportere en gren av ditt slektstre:

Hvordan kan jeg eksportere en spesifikk gren av mitt slektstre i Family Tree Builder?