Hvordan kan jeg vise etternavn i Family Tree Builder ved å benytte den tradisjonelle spanske måten å gjøre det på?

Det å konstruere et barns etternavn ved å kombinere fars etternavn med første del av mors etternavn er en tradisjon i mange spansktalende familier.
 
For å kunne bruke denne tradisjonen til å foreslå et etternavn til barnet, så kan du gjøre følgende:  
 
1.Åpne slektstreet ditt i Family Tree Builder. 
 
2.Gå til  ‘Verktøy’-menyen i øvre menyfelt og velg ‘Alternativer’. 
 
 
3. I ‘Navn’-seksjonen så vil du se ‘Bruk spansk tradisjon for barns etternavn’-opsjonen.  
 
Klikk på  ‘Ja’ og klikk deretter på ‘OK’ for å lagre. 
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9c226f3.PNG