Hva er en GEDCOM fil?

GEDCOM er et acronym for GEnealogical Data COMmunication, det er en spesifikasjon for utveksling av data mellom ulike slektsforskningsprogrammer.

En GEDCOM-fil er den mest anerkjente standard for filformater for å opprette et slektstre. De fleste slektsforskningsprogrammer gjenkjenner dette formatet. Dette gir deg mulighet til enkelt å flytte treet ditt til det slektsforskningsprogrammet du ønsker.

Hvis du ønsker å importere eller eksportere en GEDCOM-fil fra Family Tree Builder programmet, vær vennlig å lese en av de følgende artiklene:

Hvordan importerer jeg en GEDCOM-fil i Family Tree Builder?

Hvordan eksporterer jeg en GEDCOM-fil i Family Tree Builder?

Hvis du ønsker å importere eller eksportere en GEDCOM-fil fra ditt familienettsted, vær vennlig å lese en av de følgende artiklene:

Hvordan laster jeg opp en GEDCOM-fil til mitt familienettsted på MyHeritage?

Kan jeg eksportere en GEDCOM-fil av mitt slektstre fra mitt familienettsted?