Hvordan slår jeg sammen to slektstrær?

Det er kun mulig å slå sammen to slektstrær ved bruk av Family Tree Builder programmet. Uansett så anbefaler vi ikke å slå sammen store slektstrær fordi duplikatinformasjon må slettes manuelt, og inkonsistenser kan oppstå i slektstreet.

Trær vil bli slått sammen under Importer GEDCOM-prosessen (klikk her for å lære hva en GEDCOM-fil er) i Family Tree Builder. Det første treet vil bli brukt som grunnlag for sammenslåingen, og det andre vil bli slått sammen med grunnlagsprosjektet.

Det er forskjellige fremgangsmåter avhengig av hvor du opprinnelig opprettet slektstreet som du ønsker å slå sammen.

Hvis begge ble opprettet på internett:

** Hvis du ikke har Family Tree Builder på din datamaskin, kan du laste det ned gratis her.

1. Eksporter begge prosjektene til GEDCOM-filer fra ditt (dine) familienettsted(er) på internett:  Kan jeg eksportere en GEDCOM-fil av mitt slektstre på mitt familienettsted?

2. Importer første fil til Family Tree Builder programmet: Hvordan importerer jeg en GEDCOM i Family Tree Builder?

3. Forsikre deg om at du åpner den i Family Tree Builder og start importen av det andre prosjektet som en GEDCOM-fil.

4. I et av trinnene i veiviseren vil du bli møtt med spørsmål om du ønsker å importere GEDCOM-filen som et nytt prosjekt, eller slå den  sammen med det som du allerde har åpent. Velg ‘Slå sammen med prosjekt XXXX’, og de vil bli slått sammen.

Description: Click to view photo in full size

Hvis begge prosjektene ble opprettet i Family Tree Builder programmet:

1. Bestem deg for hvilket prosjekt som skal benyttes som grunnlag for sammenslåingen.

2. Åpne det andre prosjektet og eksporter det til en GEDCOM-fil: Hvordan eksporterer jeg til GEDCOM i Family Tree Builder?

3. Åpne det første prosjektet i Family Tree Builder, dette vil bli benyttet som basis for sammenslåingen. 

4. Start å importere det andre prosjektet som en GEDCOM-fil og slå det sammen med det første som beskrevet ovenfor.

**Før sammenslåing av trærne dine, husk å ta en sikkerhetskopi slik at du kan gå tilbake til de opprinnelige trærne hvis du ikke er fornøyd med resultatet av sammenslåingen.

Hvis et av prosjektene ble opprettet i Family Tree Builder og det andre ble startet på internett: 

1. Eksporter treet fra internett til en GEDCOM fil: Kan jeg eksportere en GEDCOM-fil av mitt slektstre på mitt familienettsted?

2. Åpne det første prosjektet i Family Tree Builder, dette vil bli benyttet som grunnlag for sammeslåingen.

3. Start importen av det andre prosjektet som en GEDCOM-fil og slå det sammen med det første som beskrevet ovenfor.

** Før sammenslåing av trærne dine, husk å ta en sikkerhetskopi slik at du kan gå tilbake til de opprinnelige trærne hvis du ikke er fornøyd med resultatet av sammenslåingen.

Finn og slett duplikater i det sammenslåtte treet:

Sammenslåing av de to trærne vil ikke automatisk slå sammen personer som finnes i begge trærne. Dette betyr at du må identifisere duplikater manuelt. Det kan gjøres ved å sortere alfabetisk og så slette dem: Hvordan slår jeg sammen duplikater i mitt Family Tree Builder prosjekt?

Koble sammen personer i det sammenslåtte treet:

Vær oppmerksom på at det denne sammenslåingsprosessen gjør er å legge begge slektstrærne i det samme prosjektet. Den oppretter ikke forbindelser mellom personer i de ulike trærne. For å opprette forbindelser mellom personer i trærne, vær vennlig å lese denne artikkelen:  Hvordan kan jeg koble til/fra eksisterende personer i Family Tree Builder?

Hvis det er identiske personer i de to GEDCOM-filene vil de forbli duplikater, og vil ikke bli konsolidert; du må slette duplikatene manuelt.

På grunn av dette anbefaler vi ikke å bruke sammenslåingsfunksjonen dersom trærne er veldig like og inneholder mange av de samme personene. Hvis dette er tilfelle med dine slektstrær bør du åpne det mest oppdaterte treet og manuelt legge tll de manglende registreringene fra det andre treet.