Hvordan legger jeg til en “Oppgaver”-liste i Family Tree Builder?

Du kan nå legge inn oppgaver som det er nødvendig å gjennomføre i din forskning, og assosiere dette med personer og med steder; organisere de neste trinnene du trenger å gjøre i din forskning og prioriterer de. Det vil hjelpe deg med å gjennomføre din genealogiske forskning langt mer effektivt ved at alle oppgaver er assosiert med en person eller et sted. 
 
For å lage en ny ”Oppgaver”-liste i Family Tree Builder (FTB), så følger du instruksjonene under:
 
1.     Åpne Family Tree Builder programmet på din datamaskin.
 
2.     Klikk på ‘Vis’ i øvre menyfelt og velg ‘Oppgaver’. 
 
 
3.‘Administrere oppgaver’-vinduet vil åpnes. For å legge til en ny Oppgave, så klikker du på knappen som viser ‘Ny oppgave’.
 
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10756ebf.PNG
 
4.Vinduet hvor du kan legg til detaljer for en ny oppgave vil åpnes:
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML107aac1d.PNG
 
5.For å knytte en oppgave til en bestemt person, så klikker du på  ‘Legge til’ knappen under ‘legg til personer som er knyttet til denne oppgaven:’
 
Du vil se en liste over alle personene i ditt slektstre. Velg den rette personen fra listen og klikk på ‘Velg’.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML107bf1e3.PNG
 
 
6.Klikk ‘OK’ for å lagre oppgaven og deretter på ‘Ferdig’ for å avslutte ‘Utfør oppgaver’ vinduet. 
Når en person i ditt prosjekt har en oppgave knyttet til seg, så vil du se følgende ikon i deres ”kort” i prosjektet (se rød pil):
 
Description: Click to view photo in full size
 
Dersom du klikker på ikonet, så kommer du til  den ‘Administrer oppgaver’-siden som viser hvilke oppgaver som er knyttet til denne personen. 
 
For å markere at du har fullført forskningen for en bestemt person i ditt slektstre, så dobbelklikker du på denne personen i treet for å få frem  ‘Rediger detaljer’-vinduet.
 
Velg  ‘Mer’ feltet og sjekk ‘Forskning er komplett for denne personen’-boksen.
 
Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10a287cc.PNG
 
Dersom du har noen aktive “Oppgaver” for den valgte personen, så vil du bli spurt om du ønsker å bekrefte at forskningen er gjennomført. 
 
Klikk ‘OK’ og du vil se følgende ikon i personens kort: 
 
Description: Click to view photo in full size
 
Ved å klikke på ikonet så kommer du tilbake til ‘Forskning er gjennomført for denne personen’  sin ”check-box”, og den kan bli ”unchecked” der.