Hvordan bruker jeg oversetterveilederen i Family Tree Builder?

I Family Tree Builder programmet kan du lage et slektstre i flere språk.  
 
Dersom du ønsker å ha prosjektet ditt i mer enn ett språk, så kan du benytte ”Veiviser for oversetting” for å oversette eksisterende data til et nytt språk. 
 
Vennligst merk: bare fornavn, etternavn og stedsnavn kan oversettes ved hjelp av denne veiviseren.  Dersom du har notater, så må de overesettes manuelt. 
 
For å oversette alle prosjektdata fra et språk til et annet, så må du gjøre som følger: 
 
1.I ‘Verktøy’-menyen velger du ‘Veiviser for oversetting’.
 
 
2 . Følgende vindu vil vises: 
 
Description: Put tooltip here
 
Her vil du se det foreslåtte språkpar for å oversette data. Dersom du ønsker å endre språkene som er foreslått, gjør som følger:
 
Under ‘Oversett fra: (kildespråk)’ klikk på  ‘Endre språk’ og velg kildespråk. Data vil da bli oversatt fra kildespråket. 
 
Under ‘Oversett til: (målspråk)’ klikk ‘Endre språk’ og velg det språket som dataene skal oversettes til. Klikk  ‘Neste’ for å fortsette.
 
Merk: Dersom et navn eller et etternavn forekommer mer enn en gang i ditt slektstreprosjekt, så vil du bare trenge å legge det inn en gang i ”Veiviser for oversetting”. Navnet vil bli oversatt på alle steder hvor det er brukt. 
 
3. Klikk ‘Neste’ for å starte oversettingen. Etter at oversettingen er ferdig, så vil følgende vindu bli vist:
 
Description: Put tooltip here
 
Dette vinduet viser antall fornavn, etternavn og stedsnavn som har blitt oversatt fra kildespråket til målspråket og antall felter som ikke er er oversatt til målspråket. Du kan klikke på  ‘Rapport’-knappen for å lagre disse oversetterresultatene i en fil som du kan se på. 
 
4. Klikk ‘Neste’ for å vise et vindu som lister opp alle fornavn, etternavn og stedsnavn som ikke har blitt oversatt, og som gir deg en mulighet til å oversette disse manuelt. 
 
5. Klikk hvilket som helst felt for å skrive inn oversettelsen.
 
Merk: dersom et fornavn eller etternavn opptrer mer enn en gang i ditt slektstreprosjekt, så trenger du bare å skrive det inn en gang i ”Veiviser for oversetting” i målspråket.
 
Navnet vil bli oversatt i alle felter det er benyttet.
 
6. Klikk ‘Neste’ for å gjennomføre dine mauelle oversettinger. Klikk ‘Avslutt’ når du er ferdig.