Hvorfor mangler byer og veier for noen land i kartfunksjonen?

MyHeritage.com, sammen med mange andre nettsider, bruker Google Maps som tjenesteleverandør av karttjenester for vår programvare.

Google Maps nettsiden (maps.google.com) viser data forskjellig fra de dataene som Google tilbyr til andre programmer og nettsider som benytter tjenesten deres.

Spesielt er det noen land, slik som Israel, hvor Google nylig har fjernet steder og navn på byer og gater fra sitt kart.

Kilder i Google hevder at dette er et juridisk anliggende som de jobber med å løse, men de oppgir ingen dato for når de forventer å ha løst problemet.