Hvordan kan jeg søke og erstatte tekst i mitt tre i Family Tree Builder?

Hvis du bruker Family Tree Builder programmet (FTB), kan du søke og erstatte tekst i nesten alle felt i slektstreet, med ulike konfigurasjonsvalg, som store bokstaver,hele ord eller en del av teksten, osv. og et utvalg av felt som skal tas med i operasjonen. For å bruke denne funksjonen, følg instruksjonene nedenfor

1.     Åpne Family Tree Builder programmet på din datamaskin.

2.     Klikk på ‘Redigere’ menyen på den øvre menylinjen og velg ‘Søk og erstatt’. 

3.     Du vil se ‘Søk og erstatt’ vinduet hvor du kan legge inn teksten du ønsker å søke etter.

4.     I ‘Erstatt med’ feltet skriver du inn teksten du ønsker å erstatte med.

5.     Under ‘Søk i’ valget vil du se teksttypene søket vil bli anvendt på. Du kan endre dem ved å klikk på ‘Velg’ på høyre side i skjermen. 

                   Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10d47dce.PNG

6.     I vinduet som åpnes, huk av boksen(e) for å velge kategorien som den ønskede teksten skal finnes i og klikk på ‘Ok’ knappen.

                  Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10d289c0.PNG

7.     Klikk på 'Søk’ knappen. 

Resultatet vil vises i tabellen i det lille vinduet. Merk boksen(e) i forhold til teksten du ønsker å erstatte og klikk på ‘Erstatt’ knappen.

        Description: C:\Users\anna\AppData\Local\Temp\SNAGHTML10d67047.PNG