Hvordan kan jeg legge til adoptertivbarn på mitt online slektstre?

Hvis du la til naturlige foreldre til barnet, og nå også vil legge til adoptivforeldre, må du først koble barnet fra hans/hennes naturlige foreldre, så legge til adoptivforeldre og markere dem som ”adopterende” og så koble barnet tilbake til hans/hennes naturlige foreldre.

For å gjøre dette, kan du gå fram I følgende steg:

1. Logg på nettstedet ditt.

2. Klikk på “Slektstre”-fanen.

3. Finn barnets personkort og klikk på det.

4. Klikk på “Mer”-alternativet I informasjonspanelet på venstre side av skjermen og velg ”Koble fra eksisterende person”.

5. Velg “Fra foreldre” i “Fjern en kobling”-vinduet og klikk på “OK”.

Hvis du åpner barnets personkort og legger til nye foreldre, kan det være to tilfeller:

a) I tilfelle barnet ble adopter av personer som ikke er I slekt med han/hennes naturlige familie, må du legge til nye foreldre til barnet. For å gjøre det, kan du følge disse stegene:

1. Klikk på “+”-tegnet på barnets personkort og bruk ”Legg til mor”- og “Legg til far”-alternativene for å legge til nye foreldre..

2. Klikk så på barnets kort og klikk på “Profil”-knappen for å åpne barnets profilside..

 

3. På profilsiden klikker du på “Rediger profil” på venstre side av skjermen og går til ”Familie”-seksjonen.

4. I gardinmenyen “Slektskap til foreldre” velg “Adoptert barn”: 

 

5. Klikk på “Lagre og lukk” for å lagre endringene.

6. Klikk nå på “Se på tre”-alternativet for å gå tilbake til slektstrevisning, og klikk på barnets personkort.

7. I informasjonspanelet på venstre side av skjermen klikker du på ”Mer”-alternativet og velger ”Koble til eksisterende person”. 

 

8. Velg ‘Koble [Personnavn] til foreldre” og begynn å skrive navnet til en av foreldrene, velg korrekt person og klikk på ”OK” for å lagre endringene dine.

 

 

Nå vil barnet være koblet både til hans/hennes naturlige foreldre og til adoptivforeldrene.

b) I det tilfelle at barnet ble adopter av personer som du allerede har lagt inn i treet (slektninger til foreldrene), må du koble barnet til hans/hennes adoptivforeldre, som alt er lagt til I treet, uten å legge dem til på nytt. For å gjøre det kan du følge disse instruksjonene:

1. Når du har koblet barnet fra de naturlige foreldrene, klikker du på barnets personkort.

2. På venstre side av skjermen klikker du på “Mer”-alternativet og velger ”Koble til eksisterende person”

3. Velg “Koble til foreldre” og begynn å skrive inn navnet til en av adoptivforeldrene.

4. Velg det korrekte navnet og lagre.

Nå er barnet koblet til adoptivforeldrene.

Så må du markere barnet som ”Adoptert” av de nye foreldrene, og deretter koble barnet tilbake til hans/hennes naturlige foreldre ved å følge instruksjonene som er gitt ovenfor.