Hvordan sletter jeg en person fra mitt slektstre på internett?

For å slette en person i et slektstre opprettet direkte på MyHeritage.com, vær vennlig å gjøre følgende:
 
1.Klikk på personens kort for å åpne informasjonspanelet på venstre side av skjermen.
 
2.Klikk på ‘Mer’ alternativet, velg deretter ‘Slett denne person’ fra menyen. 
 
 
Vær oppmerksom på at å forsøke å slette en person som forbinder en annen person eller gren til resten av treet ikke er tillatt og at den slettede personen vil bli markert som ‘Ukjent’ i stedet.
 
I dette tilfellet må du først koble personen du ønsker å slette, vekk fra sine foreldre, ektefeller eller barn, og så slette personen som beskrevet ovenfor.
 
For å frakoble en person fra andre personer i ditt tre på internett, vennligst se den følgende artikkelen:
 
Hvordan kan jeg koble til/fra eksisterende personer i mitt slektstre på internett?
 
Dersom du lager slektstreet ditt i Family Tree Builder, vær vennlig å lese den følgende artikkelen: Hvordan sletter jeg en person i Family Tree Builder?