Hvorfor får ikke de andre medlemene på mitt familie-websted kalendermeldinger?

Kalendermeldinger er generert på basis av familiebegivenheter som er lagt inn i ditt slektstre. For å sende epostmeldinger om familiebegivenheter, så trenger vi å forstå slektskapsforholdet mellom deg og de andre individene i slektstreet ditt.
 
For å hjelpe oss med å beregne forholdet korrekt, så må hvert medlems profil bli assosiert til det riktige individ i slektstreet. 
 
For at medlemmer på ditt familie-websted skal kunne motta kalendermeldinger for begivenheter som gjelder andre familiemedlemmer på ditt familie-websted, så må du først assosiere dem med deres personkort i ditt slektstre.  
 
For å knytte et medlem av ditt familie-websted til hans/hennes personkort i slektstreet ditt, så må du følge instruksjonene som er beskkrevet i følgende artikkel:  Hvordan knytter jeg meg selv til slektstreet på mitt familie-websted?
 
Dersom dine webstedsmedlemmer er assosiert korrekt og de fortsatt ikke mottar kalendermeldinger, så må du sjekke om kalendermeldinger er aktivert for dem på ditt familie-websted. For å sjekke dette så klikker du på navnet ditt i øvre høyre hjørne avskjermbildet og velger ’Nettstedinnstillinger’. Klikk deretter på  ‘Mine innstillinger’. Sjekk at feltene i  ‘Påminnelser om familiebegivenheter’  seksjonen er hake ut og klikk deretter på ‘Lagre’ for å lagre endringene dine.
 
 
I tillegg til dette så må du be medlemmene sjekke om de har satt sine egne websted-favoritter slik at de kan motta kalenderbegivenheter.  For å kunne gjøre dette, så må de logge seg inn på webstedet og gå til siden med ‘Mine innstillinger’ slik som det er beskrevet over. Medlemmer på webstedet vil se denne siden som viser deres med deres foretrukne innstillinger for epostmeldinger: 
 
 
Dersom ikke noen av disse trinnene har løst problemet, så må de undersøke i sin epostmappe om ikke de tar kommet kalendermeldinger inn i spammappen, dersom dette er tilfellet må de merke denne type eposter so “ikke spam”.