Kan jeg skrive ut min familiebok?

På nåværende tidspunkt så tilbyr vi ikke utskrift av plakater fra familieboka. Dersom du ønsker å skrive ut din familiebok, så anbefaler vi at du først lagrer denne som en PDF-fil og så tar den med til ditt lokale trykkeri for å få den profesjonelt utskrevet.
 
Dersom du har laget en familiebok på ditt familie-websted, så kan du finne den i ‘Diagrammer & bøker’-seksjonen.
 
1.     Vennligst klikk på  ‘Slektstre’ i menyfeltet på din familieside og velg ‘Skriv ut diagrammer og bøker’. 
 
 
2.     Gå  til  ‘Mine diagrammer’ feltet.
 
3.     Her vil du se en oversikt over alle diagrammene og bøkene som du har laget på ditt familie-websted. Klikk på  ‘Se PDF’ for å åpne familieboka i en PDF fil.
 
 
Du kan lagre den på din datamaskin og skrive den ut hjemme, eller kopiere filen til et passende medium (f.eks. en minnepinne) og ta denne med til et lokalt trykkeri.

Dersom du ønsker å skrive ut familieboka som du har laget i Family Tree Builder programmet, vennligst gjør følgende for å åpne familieboka som en PDF-fil: 
 
1.     Åpne ditt slektstre i Family Tree Builder programmet på din datamaskin. 
 
2.     Klikk på ‘Fil’ i det øvre menyfeltet og velg ‘Administrere prosjekter’. 
 
 
3.    Klikk på slektstrenavnet i lista, og klikk deretter på ‘Gå til katalog’-knappen til høyre. 
 
 
4.     Du vil da bli omdirigert til prosjektets innholdsliste på din datamaskin. 
 
Som standard vil alle diagrammer og bøker bli lagret i ‘Rapportmappen’. Åpne denne mappen for å finne PDF filen til din slektsbok.