Hvordan kan jeg redigere diagramstilen?

Når du kreerer et diagram fra ditt slektstre, så vil ett av trinnene være at du får et forslag til hvilken diagramstil du ønsker å benytte.  

En diagramstil er en forhåndsdefinert utseende på et slektsdiagram. Vi har 18 forhåndsdefinerte stiler som du kan velge mellom.

Dersom du kreerer diagrammet på ditt familie-websted:

1. Velg den diagramstilen du ønsker i det andre trinnet i veilederen for å kreere et diagram fra ditt familie-websted.  
 

2. For å lage din egen stil, så kan du bare klikke på  ‘Avanserte tilpasningsvalg’, for å velge avanserte tilpasningsvalg for ditt diagram:
 

Der kan du redigere fonter, størrelsen på bilder, boks- og diagramrammer og fakta som vises i diagrammet. Du kan virkelig gjøre diagrammet personlig. For eksempel så kan du legge til ditt eget bilde som bakgrunn på diagrammet, og mange andre valgmuligheter.

Dersom du kreerer et diagram ved hjelp av Family Tree Builder programmet:

1. Klikk på  ‘Stiler’ knappen over diagrammet som du nettopp har generert, deretter kan du velge en av 18 foreslåtte diagramstiler.
 

Dersom du ønsker å lage flere endringer til diagrammet, så klikker du på  ‘Alternativ’-knappen over visningen av diagrammet.  

2. I vinduet som åpner seg, kan du se forskjellige faner som du kan bruke for å redigere utseende på ditt diagram.  

3. Klikk på  ‘OK’ for å lagre endringene.