Hvordan kan jeg endre navnet på familie-diagrammet som jeg lager?

Merk: Du kan ikke endre navnet på et familie-diagram som allerede er lagret som en PDF-fil på din datamaskin. Du må da lage et nytt diagram og legge til den nye tittelen du ønsker før du kreerer diagrammet. 
 
Dersom du kreerer diagrammet på ditt familie-websted:  
 
Når du har valgt diagramtype og stil, så skroller du diagramveiviseren ned til tredje trinn. 
 
Der vil du se valget for å kunne redigere tittelen på diagrammet, som igjen blir generert atuomatisk når du har valgt type diagram.   
 
Dersom du kreerer diagrammet ved hjelp av Family Tree Builder programmet: 
 
Når du har generert diagrammet, så klikker du på  ‘Valg’-knappen over diagramvisningen i Family Tree Builder for deretter å endre diagram-tittelen: