Kan jeg redigere et diagram etter at det er laget?

Dersom du har laget familietrediagrammet fra ditt websted, så kan du ikke endre hvordan diagrammet ser ut. Skal du endre det, må du laget et nytt diagram etter at du har gjort de ønskede endringer.

Ikke vær bekymret - det er ingen grenser for hvor mange diagrammer du kan kreere på ditt familie-websted.

Dersom du har laget diagrammet ved hjelp av Family Tree Builder programmet, så kan du redigere diagrammet når det vises på skjermen i Family Tree Builder og før det lagres til en PDF-fil.  

Vennligst les mer informasjon om hvordan du kan redigere dine diagrammer her: Hvordan kan kan jeg lage et slektstre-diagram i Family Tree Builder programmet?

Vennligst merk: Dersom du ønsker å bestille en utskrift av ditt slektstre-diagram, så må du kontrollere alle data og diagrammets utseende før du sender inn din bestilling.