Hvorfor mangler opsjonen for å lage en ‘Familiebok’ (Book Report) på min slektsside?

Familiebok (Book Report) er tilgjengelig i følgende språk:

Engelsk (US)
Engelsk (UK)
Italiensk
Nederlandsk
Norsk
Portugisisk
Portugisisk Brasil
Svensk
Tysk
Spansk
Fransk

Hvis ditt slektstre ikke er i en av disse språkene, vil opsjonen for å lage en ‘Familiebok’ ikke vises.

Hvis du bruker Family Tree Builder programmet, kan du lage en Familiebok på engelsk selv om de har laget ditt tre I et annet språk som ikke er støttet av ‘Familiebok’ rapporten.