Hva er tallene ved personer i Alt-i-ett diagrammet?

Hvis samme person forekommer flere steder i Alt-i-ett diagrammet vil ett tall vises foran navnet på personen i diagrammet.
 
Dette kan skje for eksempel hvis personen er koblet til bade naturlige og adoptiv foreldre (som er i slekt med de naturlige foreldre), eller når du har koblet ektefeller som er søskenbarn. 
 
Det er gjort for å vise at samme person finnes også et annet sted i ditt diagram.
 
I eksemplet av Alt-i-ett diagrammet som vises her, blir Maria Shriver oppført 2 ganger – en gang som barn av hennes naturlige foreldre, og en gang som adoptivforeldre: