Hvordan kan jeg lage en familiebok på mitt familie-websted?

Informasjonen som legges inn i familieboka tas direkte fra slektstreet, og eventuelle endringer må derfor gjøres i slektstreet og kan ikke gjøres i selve familieeboka.  

Med andre ord; hver gang du gjør endringer i slektstreet, så er det nødvendig å lage en ny familiebok for at endringene skal bli tatt hensyn til.

For å lage en familieiebok på ditt familie-websted, så må du gjøre følgende:

1.     Logg inn på ditt familie-websted.

2.     Flytt musemarkøren over ‘Slektstre’-feltet og klikk på ‘Skriv ut diagrammer og bøker’. 


 

 

3. Velg deretter å lage Familiebok WOW. 

4Velg hva som skal inkluderes og hvem som er hovedperson i denne boka.. 

5.  Klikk derette på 'Lag bok' for å lage boka.