Hva er et MyHeritage DNA sett?

MyHeritage DNA settet er en autosomal DNA test for genetisk slektsforskning, laget for å oppdage og identifisere slektninger og forfedre ved hjelp av DNA treff med MyHeritage sin genealogiske match-database.
 
Mennesker har 23 kromosonpar. De første 22 kromosonpar heter 'autosomal' kromosoner. En autosomal DNA test ser på disse 22 kromosonpar, og prøver å indentifisere segmenter som er like mellom forskjellie personer. Hvis to eller flere personer deler de samme DNA segmentetn, så er det en "DNA match", og har en høy sannsynlighet for å være i familie (nær eller fjern). Det lenkede DNA-segmentet er sammensatt av DNA-markører som kalles SNP’er (som også kalles ”snips”). SNP’er er byggestene i en autosomal test.
 
En autosomal DNA test fungerer ved at den identifiserer en etterfølgende rekke av like og sammenhengende SNP’er. Disse benyttes fordi de endrer seg veldig  lite over tid. Når du arver ditt DNA fra hver av dine foreldre, så vil SNP’ene bli overført uendret til deg. Fordi de endrer seg så sakte, så må du og en annen person som deler et antall SNP’er på samme kromosom, ha fått dette DNS-segmentet nedarvet fra en enkelt kilde, dvs en felles forfar eller formor. 
 
Dersom du ønsker å teste ditt DNA med MyHeritage DNA, så kan du gå til følgende side: www.myheritage.no/dna