Hva betyr prosentandelen for delt DNA?

Alle mennesker deler 99.9% av sin DNA. Det er kun de resterende 0.1% som inneholder forskjeller ifra personer til personer.

Delt DNA viser prosentandelen av DNA som overlapper mellom deg og den andre personen. I parentes, kan du se hvor lang total felles DNA i centiMorgans (CM) - som meter eller miles, er dette den enheten som beskriver lengden på DNA-segmenter. Å se hvor mye felles DNA du og ditt treff har felles er den enkleste måten å få en følelse av hvor nærstående du sannsynligvis er. For eksempel, søsken deler et gjennomsnitt på 50% av sine DNA, og andelen går ned som forholdet blir mer fjernt.

Dette er de viktigste parametre for å kalkulere om det er ett slektskap. Vanligvis, for søsken så deler de ~50% av sin DNA, og denne summen deles igjen i halvparten for vært steg du går ut i familien.

Vi kan kun finne relasjoner seks steg ifra deg.