Hvordan kalkulerer MyHeritage mulige slektskap?

Vi kalkulerer det mulige slektskapet mellom et par av DNA Matcher ut ifra de følgende tre parametere og deres posisjon i den genetiske koden.

Delt DNA viser prosentandelen av DNA som overlapper mellom deg og den andre personen. I parentes, kan du se hvor lang total felles DNA i centiMorgans (CM) - som meter eller miles, er dette den enheten som beskriver lengden på DNA-segmenter. Å se hvor mye felles DNA du og ditt treff har felles er den enkleste måten å få en følelse av hvor nærstående du sannsynligvis er. For eksempel, søsken deler et gjennomsnitt på 50% av sine DNA, og andelen går ned som forholdet blir mer fjernt.

< Add screenshot>

Delte segmenter: Et segment er en del av din DNA-sekvens. Du og din DNA Match deler vanligvis et visst antall av disse segmentene og noen av dem er lengre enn andre. Din totale felles DNA med en annen person kan bestå av mange små segmenter, noen store segmenter eller en kombinasjon av begge.

Største segment: Blant de ulike størrelsene på delte segmenter, kan lengden på det største segmentet du og den andre personen har til felles hjelpe deg med å identifisere sannsynligheten for at dere faktisk er relatert. Jo lenger det største segmentet er, jo større er sjansene for at du er i slekt. Ser vi på lengden av det største segmentet er også den enkleste måten å se forskjellen mellom en rekke treff som alle viser det samme mulig sammenheng.

Den mulige relasjonen er kalkulert basert på det genetiske resultater som presenteres til deg. Selv om mange matcher ser ut som det har lik slektskap (firmenning – seksmenning), de kan være annerledes basert på andre parameter. Det er derfor anbefalt at du går igjennom alle parametere for å få den beste forståelse av alle dine DNA matcher. Du kan så gå igjennom all informasjon, og kontakte personen du har en match med.