Hvordan kan jeg markere et skannet bilde som et dokument i Family Tree Builder?

Dersom du ønsker å markere et skannet bilde som et dokument i Family Tree Builder, vennligst gjør som følger:
 
1. Åpne Family Tree Builder programmet på din datamaskin.
 
2. Klikk på 'Bilder' i hovedmenyfeltet. 
 

 
3. Finn det bildet som du ønsker å merke som et document. 
 
4. Dobbelklikk på bildet for å åpne `Rediger bilde'-vinduet.
 
5. Gå til 'Alternativ'-feltet og hak ut valgalternativet 'Dette bildet er et skannet dokument'.
 

 
6. Klikk på 'OK' for å lagre dine endringer. 
 
Dette vil da endre bllldet til å være et dokument.